Den ukjente historien bak krimromanen «Bare et barn»

Idèen til krimboken ble unnfanget da Hanne Kristin Rohde leste PRESS’ rapporter (Redd barnas ungdomsorganisasjon) om enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra norske asylmottak.

Det er en brutal sannhet som avdekkes i rapportene, og det sjokkerte Rohde at dette ikke hadde fått store oppslag og mange forsider i mediene.

Rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

SAVNET – en rapport om enslige asylsøkende barn som forsvinner fra mottak

«Bare et barn» er fiksjon, men søker likevel å sette søkelyset på en brutal virkelighet.

Hanne Kristin Rohde har gått fra å fange forbrytere til å fange lesere! Etter debuten Mørke hjerter i 2014 skrev hun en ny krimbok, «Bare et barn». Det er påfallende at ingen savner forsvunne asylbarn, eller hva?

Se videointervjuet som Bokklubben gjorde med Hanne Kristin Rohde:

Støtter Redd Barna og PRESS

Hanne Kristin Rohde støtter Redd Barna og deres ungdomsorganisasjon PRESS. Det burde du også gjøre!

Nettsiden til Redd Barna

Nettsiden til PRESS